Direct to Patient 

Od wielu lat zespół CRYOPDP pracuje wspólnie z naszymi klientami i partnerami, aby stworzyć szyte na miarę i innowacyjne rozwiązania dostosowane do wymagań łańcucha dostaw. Coraz częściej wymagają one usług Direct to Patient (bezpośrednie dostawy do domu pacjenta. 

Wyspecjalizowani pracownicy CRYOPDP są w stanie wesprzeć naszych klientów w projektach Direct to Patient (DtP), w oparciu o potrzeby najbardziej wymagających klientów:

  • od doręczenia do odbioru
  • dla badań klinicznych i użytku komercyjnego
  • dla leków w kontrolowanej temperaturze i próbek biologicznych
  • dla przesyłek krajowych i międzynarodowych

Kluczowe elementy operacyjne

Wybór Kraju

Pewność, że wszystkie przepisy i wymogi danego kraju zostały spełnione.

Typ Leku

Wzięcie pod uwagę  jakichkolwiek dodatkowych wymagań związanych z temperaturą lub kontrolą nad lekiem.

Bezpieczeństwo

Ocena ryzyka dla wszystkich lokalizacji, zapewniająca stabilność produktu i bezpieczny łańcuch dowodowy, zgodny ze światowymi uregulowaniami prawnymi.

Sieć partnerów logistycznych

Oferta dedykowanych usług, z ustalonym czasem doręczenia.

Komunikacja

Regularna komunikacja w trakcie całego procesu, uwzględniająca wcześniejsze ustalenie potrzeb pacjenta.

Dobra Praktyka Badań

Ścisłe postępowanie zgodnie z instrukcjami oraz zagwarantowanie pełnej poufności danych pacjentów.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna

Pełne przestrzeganie DPD w celu uniknięcia niepotrzebnego ryzyka dla procedur i dostaw.

 Przepływ

W CRYOPDP rozumiemy potrzeby i wymogi stawiane przesyłkom DtP. Współpracując z naszymi klientami przygotowujemy się do wysyłek DtP albo  w ramach badań albo dla pojedynczych przesyłek. Poświęcamy czas, aby upewnić się czy wszystkie niezbędne procedury zostały wdrożone w celu identyfikacji danych pacjenta oraz ochrony danych wrażliwych.

cryopdp dtp

Możesz liczyć na:  

  • Dedykowany zespół, który zaopiekuje się twoim projektem zapewniając prawidłowy przebieg oraz spełnienie wszystkich wymagań.
  • Doświadczony zespół obsługi klienta monitorujący każdą dostawę, wskaźniki jakościowe (KPI) oraz czuwający, by wszystkie zapisy umowy (SLA) zostały spełnione.
  • Utworzenie Standardowej Procedury Operacyjnej (SOP) w celu zapewnienia zgodności z przepisami, poufności danych pacjentów oraz wsparcia projektu lub protokołu.

Whitepaper: How CRYOPDP’s DtP service helped establish one complex clinical trial

Read our FREE whitepaper to learn how CRYOPDP is ensuring the clinical trial continuity during these pandemic times throughout our new Direct-to-Patient support solutions

By clicking the “Submit” button above, you accept and acknowledge that your data will be used by CRYOPDP. We will also collect and use the information you provide for carefully considered and specific purposes, where we believe we have a legitimate interest in doing so, for example to send you communications about similar products and services we offer. We will always give you an option to opt out of any future communications from us. You can find out more about our legitimate interest activity in our privacy policy here.