Direct to Patient 

Od wielu lat zespół CRYOPDP pracuje wspólnie z naszymi klientami i partnerami, aby stworzyć szyte na miarę i innowacyjne rozwiązania dostosowane do wymagań łańcucha dostaw. Coraz częściej wymagają one usług Direct to Patient (bezpośrednie dostawy do domu pacjenta. 

Wyspecjalizowani pracownicy CRYOPDP są w stanie wesprzeć naszych klientów w projektach Direct to Patient (DtP), w oparciu o potrzeby najbardziej wymagających klientów:

  • od doręczenia do odbioru
  • dla badań klinicznych i użytku komercyjnego
  • dla leków w kontrolowanej temperaturze i próbek biologicznych
  • dla przesyłek krajowych i międzynarodowych

Kluczowe elementy operacyjne

Wybór Kraju

Pewność, że wszystkie przepisy i wymogi danego kraju zostały spełnione.

Typ Leku

Wzięcie pod uwagę  jakichkolwiek dodatkowych wymagań związanych z temperaturą lub kontrolą nad lekiem.

Bezpieczeństwo

Ocena ryzyka dla wszystkich lokalizacji, zapewniająca stabilność produktu i bezpieczny łańcuch dowodowy, zgodny ze światowymi uregulowaniami prawnymi.

Sieć partnerów logistycznych

Oferta dedykowanych usług, z ustalonym czasem doręczenia.

Komunikacja

Regularna komunikacja w trakcie całego procesu, uwzględniająca wcześniejsze ustalenie potrzeb pacjenta.

Dobra Praktyka Badań

Ścisłe postępowanie zgodnie z instrukcjami oraz zagwarantowanie pełnej poufności danych pacjentów.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna

Pełne przestrzeganie DPD w celu uniknięcia niepotrzebnego ryzyka dla procedur i dostaw.

 Przepływ

W CRYOPDP rozumiemy potrzeby i wymogi stawiane przesyłkom DtP. Współpracując z naszymi klientami przygotowujemy się do wysyłek DtP albo  w ramach badań albo dla pojedynczych przesyłek. Poświęcamy czas, aby upewnić się czy wszystkie niezbędne procedury zostały wdrożone w celu identyfikacji danych pacjenta oraz ochrony danych wrażliwych.

cryopdp dtp

Możesz liczyć na:  

  • Dedykowany zespół, który zaopiekuje się twoim projektem zapewniając prawidłowy przebieg oraz spełnienie wszystkich wymagań.
  • Doświadczony zespół obsługi klienta monitorujący każdą dostawę, wskaźniki jakościowe (KPI) oraz czuwający, by wszystkie zapisy umowy (SLA) zostały spełnione.
  • Utworzenie Standardowej Procedury Operacyjnej (SOP) w celu zapewnienia zgodności z przepisami, poufności danych pacjentów oraz wsparcia projektu lub protokołu.