Prawny

Każde użycie tej strony musi być zgodne z tymi warunkami użytkowania.

 • Strona opublikowana przez: CRYO International (An Air Liquide Group)
 • Nazwa handlowa firmy: CRYOPDP
 • Adres siedziby firmy: 171 Avenue Henri Barbusse, 93000 Bobigny, Francja

 

 • Własność intelektualna

  CRYOPDP („CRYOPDP” lub „my”) oferuje odwiedzającym i użytkownikom następujące warunki. CRYOPDP niniejszym udziela Ci nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na dostęp, pobieranie i korzystanie z tej witryny. Możemy, według własnego uznania, dodawać, zmieniać lub zmieniać niektóre funkcje. Wszystkie materiały, w tym między innymi konfiguracje, wyświetlacze, ekrany i wszystkie informacje dotyczące CRYOPDP.

  CRYOPDP jest właścicielem, rezerwuje i zachowuje wszelkie prawa własności, w tym prawa autorskie, do tej witryny i jej zawartości. Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo i inne oznaczenia pochodzenia, w tym między innymi nazwa domeny CRYOPDP, wyświetlane na CRYOPDP i stronie trzeciej, której przyznano CRYOPDP, prawo do korzystania z nich na tej stronie. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako CRYOPDP lub strona trzecia. CRYOPDP i / lub członek strony trzeciej nie są rejestrowani lub nie używają żadnych innych elementów na stronie internetowej.

  Dla Twojej wygody CRYOPDP udostępnia linki do innych stron. CRYOPDP nie ponosi odpowiedzialności za sponsorowanie, licencje, aprobaty CRYOPDP lub połączenie z witryną lub opisanymi w niej produktami lub ich właścicielem, ani za to, że CRYOPDP ma znak towarowy, nazwę handlową, logo lub inny materiał zastrzeżony lub chroniony prawem autorskim należący do CRYOPDP.

  Warunki dotyczące prawa francuskiego. Sądy francuskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygnięcia sprawy.

 • Poszanowanie prywatności i wykorzystywanie danych osobowych

  Prywatność i bezpieczeństwo twoich informacji są dla nas ważne. Polityka CRYOPDP polega na poszanowaniu i ochronie prywatności użytkowników tej strony internetowej. Nie będziemy dobrowolnie ujawniać informacji identyfikujących indywidualnie naszych klientów lub innych użytkowników naszej witryny osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania zgody tego użytkownika.

  Kiedy korzystasz ze strony internetowej cyopdp.com, kontrolerem twoich danych jest firma CRYOPDP., Mająca swoją siedzibę przy 171 Avenue Henri Barbusse Bobigny.

 • Etyka i wykorzystanie zebranych danych

  CRYOPDP prosi tylko o określone typy danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej. W kilku obszarach naszej witryny internetowej, w tym w zakresie realizacji zamówień i narzędzi obsługi klienta online, prosimy o podanie informacji, które pozwolą nam udoskonalić wizytę w witrynie, pomóc w kwestiach pomocy technicznej lub skontaktować się z Tobą po wizycie.

  Jeśli wymagane informacje nie będą potrzebne do spełnienia żądania, zostaniesz o tym poinformowany, a dostarczenie go będzie całkowicie opcjonalne. Możemy poprosić o Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, typ firmy, informacje o preferencjach klienta, numer klienta, a także inne podobne dane osobowe, które są potrzebne do rejestracji lub subskrypcji naszych usług lub ofert.

  W związku z tym CRYOPDP wykorzystuje dane osobowe, które podałeś na tej stronie, w następujących celach, czasie trwania i podstawach prawnych:

  legal table 2

  CRYOPDP przetwarza również dane osobowe, które podajesz w trakcie transakcji i komunikacji z nami, takie jak wymiana wiadomości e-mail, dyskusje za pomocą narzędzi i platform dostarczanych przez CRYOPDP lub w połączeniu z wirtualnymi obszarami roboczymi i narzędziami do współpracy używanymi przez CRYOPDP.

  Te zabiegi opierają się na uzasadnionym interesie AIR LIQUIDE, aby zapewnić relacje z Tobą, zajmując się Twoimi prośbami, pytaniami itp. Oraz poprawić jakość świadczonych usług i dążyć do udostępnienia tych narzędzi, aby zapewnić i kontrolować ich odpowiednie wykorzystanie, jak również bezpieczeństwo systemu komputerowego i poufność informacji.

 • Passive personal data collection

  Niektóre dane osobowe przechowywane na naszym serwerze są dostarczane dobrowolnie podczas wypełniania formularzy online, podczas gdy inne dane są zbierane automatycznie.

  Aby poprawić wrażenia podczas przeglądania stron w naszych witrynach i do celów analizy statystycznej, CRYOPDP automatycznie zbiera określone dane podczas odwiedzania naszych witryn:

  • Twój adres IP: Twój adres IP jest przypisany do twojego komputera przez usługodawcę internetowego, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do sieci.
  • Data i godzina odwiedzenia witryny i wyświetlanych stron.
  • System operacyjny komputera i używane oprogramowanie do przeglądania Internetu.
  • Twój login, jeśli przeglądasz ograniczone obszary witryny.
  • Twoja historia przeglądania w witrynach grupy i czas trwania połączenia.

  W zależności od przypadku przetwarzamy takie dane za Twoją zgodą, gdy wymaga tego prawo (na przykład w przypadku, gdy zdeponowanie niektórych plików cookie na Twoim terminalu wymaga zebrania Twojej zgody) lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu w proponowaniu strona internetowa i popraw jej wydajność.

  Zalecamy również przeczytanie naszej strony dotyczącej plików cookie.

 • Recipients of personal data

  Odbiorcy danych osobowych

  • Upoważniony personel firm CRYOPDP w wykonywaniu swoich zwykłych obowiązków
  • Nasi dostawcy usług i podwykonawcy
 • Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Poza tym korzystanie z usługi konferencji internetowych oraz dostępność narzędzi i platform komunikacyjnych wiąże się z przekazywaniem danych osobowych (imion, nazwisk i adresów e-mail) w celu identyfikacji i wymiany danych (wiadomości, załączników) w tym celu hostingu i administracji do państw niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Stanów Zjednoczonych, których ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych różni się od ustawodawstwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Kiedy przekażemy Twoje dane do Stanów Zjednoczonych, będziemy traktować Twoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami standardowych klauzul umownych, które zostały określone przez Komisję Europejską (decyzja 2010/87 / UE) i które są podpisane z naszymi dostawcami.

  Ponadto, ze względu na międzynarodowy wymiar grupy i jej organizacji, CRYOPDP przekazuje dane osobowe w ramach podmiotów znajdujących się w krajach niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Transfery te są objęte „Wiążącymi regułami korporacyjnymi” zatwierdzonymi przez właściwe organy w celu ochrony danych osobowych. Możesz się z nimi zapoznać, klikając ten link.

 • Poufność zebranych danych

  CRYOPDP wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie do określonych celów opisanych powyżej. Informacje, które nam przekazujesz, pozostaną poufne i będą wykorzystywane wyłącznie w związku z twoimi relacjami z CRYOPDP; informacje te nigdy nie będą udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim w celach komercyjnych lub poszukiwawczych.

 • Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodny przepływ takich danych, masz prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, prawo do sprzeciwu, z powodów związanych z Twoją szczególną sytuacją, do traktowania swoich danych osobowych, jak również do prawo do ustanowienia wytycznych dotyczących losu Twoich danych osobowych pośmiertnie.

  Ponadto w niektórych przypadkach możesz poprosić o otrzymanie przekazanych nam danych osobowych lub, jeśli to możliwe, wysłać je bezpośrednio do innego kontrolera.

  W pewnych okolicznościach masz również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

  For data processing requiring consent from you, you have the right to withdraw your consent at any time. The exercise of this right does not affect the lawfulness of consent-based treatment prior to withdrawal.

  For data processing requiring consent from you, you have the right to withdraw your consent at any time. The exercise of this right does not affect the lawfulness of consent-based treatment prior to withdrawal.

  Przez zwykły post:

  • Nicolas PEDRONO, inspektor ochrony danych
  • Rua Dr. Antonio Loureiro Borges, nr.4, Miraflores, 1495-131 Alges, Portugal

  Lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj: https://www.airliquide.com/group/contact-us-gdpr

  Masz również prawo złożyć wniosek do właściwego organu o ochronę danych osobowych.

 • Modyfikacje

  CRYOPDP zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie. Wszystkie takie aktualizacje będą oznaczane na stronie głównej witryny internetowej i zaleca się zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności przy każdym dostępie do witryny CRYOPDP.

  Wszystkie takie modyfikacje lub uzupełnienia niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności mają zastosowanie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej.