USŁUGI O WARTOŚCI DODANEJ

Globalne zespoły CRYOPDP doskonale wiedzą, jak istotne jest tworzenie usług o wysokiej wartości dodanej.

Postrzegamy siebie jako innowatorów w zakresie usług logistycznych dla sektorów biomedycznych, a od naszych klientów słyszymy, że myślimy inaczej niż inne firmy transportowe, jednocześnie skupiając się na ich rozwoju.

Jak to robimy? Obsługujemy przesyłki za pomocą rozległej, globalnej sieci, która zapewnia dostęp do kilkuset spółek grupy Air Liquide oraz partnerów strategicznych, którzy dzięki swoim kompetencjom i doświadczeniu zapewniają:

 • Wiedzę na temat jakości, zimnego łańcucha dostaw oraz zgodności z regulacjami
 • Kompleksowe rozwiązania logistyczne
 • Elastyczność
 • Możliwość dostosowania usług do potrzeb klienta
 • Efektywność kosztową
 • Widoczność przesyłki w trybie 24/7 dzięki wieży kontrolnej CRYOPDP
 • Monitorowanie statusu przesyłki w czasie rzeczywistym
 • Internetowy interfejs klienta
 • Dedykowane zarządzanie kontem oraz raporty KPI na żądanie

Każdy z naszych ekspertów rozumie wymogi operacyjne niezbędne do przetransportowania przesyłki zgodnie z przewidzianym budżetem oraz wymogami jakościowymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć przesyłkę w optymalnym stanie oraz bez opóźnień.

 • Przygotowanie do odbioru i pakowanie:

  CRYOPDP może zrealizować pakowanie towaru w sposób umożliwiający kontrolę temperatury w siedzibie klienta lub w siedzibie CRYOPDP, zaczynając realizację usługi transportowej tego samego dnia i obsługując wszystkie procesy transportowe: przechowywanie, odbiór, pakowanie z wykorzystaniem najbardziej odpowiedniego czynnika chłodzącego (suchy lód, wkłady żelowe, ciekły azot), etykietowanie, dokumentację oraz monitorowanie przy użyciu wieży kontrolnej.

 • Usługa "On-board courier"

  CRYOPDP dysponuje wiedzą o lokalnych przepisach i regulacjach, dlatego jesteśmy w stanie zaoferować najlepsze rozwiązanie transportowe, które będzie szybkie, bezpieczne oraz efektywne kosztowo, bez względu na miejsce.

  W przypadku wszystkich przesyłek, dla których czas ma kluczowe znaczenie, oferujemy usługę transportu „z towarzyszącym kurierem/z bezpośrednim nadzorem” bądź „wysyłkę kolejnym lotem". Dzięki temu możesz spać spokojnie.

 • Usługa „białe rękawiczki"

  Specjalistyczna usługa realizowana przez wyspecjalizowanego, wysoko wykwalifikowanego pracownika w przypadku, gdy produkt musi zostać dostarczony lub odebrany pod bezpośrednim nadzorem. Poprzez ścisłą współpracę z klientem określamy standardowe procedury operacyjne oraz indywidualne wymogi dla tego rodzaju usługi.

   

 • Obsługa towarów niebezpiecznych

  Prace przygotowawcze polegające na dostarczeniu/weryfikacji dokumentacji, pakowaniu, etykietowaniu oraz realizacja dostawy zgodnie z właściwymi regulacjami IATA oraz ADR. Dotyczy następujących typowych towarów:

  • Substancje zakaźne
  • Materiały promieniotwórcze (tylko w ilościach wyłączonych)
  • Odpady biologiczne i kliniczne
  • Toksyczne substancje
  • Substancje żrące
  • Płyny i substancje stałe o charakterze łatwopalnym
  • Gazy oraz leki kontrolowane obejmujące towary niebezpieczne
 • Obsługa towarów niebezpiecznych

  Prace przygotowawcze polegające na dostarczeniu/weryfikacji dokumentacji, pakowaniu, etykietowaniu oraz realizacja dostawy zgodnie z właściwymi regulacjami IATA oraz ADR. Dotyczy następujących typowych towarów:

  • Substancje zakaźne
  • Materiały promieniotwórcze (tylko w ilościach wyłączonych)
  • Odpady biologiczne i kliniczne
  • Toksyczne substancje
  • Substancje żrące
  • Płyny i substancje stałe o charakterze łatwopalnym
  • Gazy oraz leki kontrolowane obejmujące towary niebezpieczne
 • Przeniesienie laboratorium

  CRYOPDP jest preferowanym dostawcą rozwiązań związanych z przeniesieniem laboratorium oraz transportem dużych ilości próbek, które opierają się na wykorzystaniu niezawodnej globalnej sieci obsługi zimnego łańcucha dostaw. Zespół ekspertów posiadających kompleksową wiedzę na temat organizacji transportu kompleksowych próbek z zapewnieniem warunków o kontrolowanej temperaturze gwarantuje zachowanie właściwości najistotniejszych próbek w czasie transportu. W związku z trudnym procesem przeniesienia laboratorium, CRYOPDP oferuje gotowe rozwiązania obejmujące analizę i weryfikację wybranych tras z uwzględnieniem wszelkich czynników bezpieczeństwa, dostawę naczyń kriogenicznych oraz zapasowego, ciekłego azotu, który wstrzykiwany jest w razie potrzeby, śledzenie lokalizacji, monitorowanie temperatury podczas transportu, a także zapewnienie w pełni przeszkolonych kierowców specjalizujących się w przewozie towarów niebezpiecznych.

 • Wsparcie dla lokalizacji badań

  Zapewnienie badaczom dostępu do wszystkich wymaganych informacji na temat danej przesyłki, w tym:

  • Informacji logistycznych związanych z badaniami, w tym informacji o czasie ostatniego telefonu / odbioru
  • Przekazanie informacji w postaci „Podręcznika badacza" obejmującego wszelkie instrukcje
  • Lokalna dostawa opakowania zgodnego z IATA oraz lotniczych listów przewozowych
  • Zapewnienie pakowania w kontrolowanym otoczeniu z zastosowaniem chłodzenia/mrożenia/pojemników kriogenicznych
  • Odbiór w weekend oraz dostawa do laboratorium badawczego, w zależności od potrzeb i możliwości
 • Wieża kontrolna

  Zarządzanie i organizacja wymogów transportowych i logistycznych dla naszych klientów z całego świata, w tym realizacja, między innymi, sprawozdań obejmujących kluczowe wskaźniki KPI.

  • Monitorowanie: stały monitoring przesyłek za pomocą naszego narzędzia informatycznego. Zarządzaj swoim ekwipunkiem codziennie
  • Koordynacja: Centralny punkt kontaktowy dla wszystkich partnerów w łańcuchu logistycznym. Aktywacja planów awaryjnych, jeśli to konieczne. W razie potrzeby skorzystaj z predefiniowanych procedur eskalacji i kontaktów.
  • Fakturowanie: wystawianie faktur w formacie PDF i CSV oraz monitorowanie płatności i not kredytowych w stosownych przypadkach. Audyt frachtowy faktur integratora.
  • KPI: Przygotowanie kluczowych wskaźników wydajności raportuje w określonym czasie zgodnie z umową o jakości.

Poproś o wycenę

Nie wahaj się wypełnić szybkiego i łatwego formularza, nawet jeśli nie masz wszystkich informacji.

 • 1
 • 2

Your needs

* mandatory

Czy nie jesteś pewien swoich potrzeb?

Znajdźmy razem najlepsze rozwiązanie